برند اوربیتال وان سیلور

اوربیتال وان سیلور 50 آمپر
۳۷۵,۰۰۰ % ۵

۳۵۵,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)
اوربیتال وان سیلور 66 آمپر
۴۸۸,۶۰۰ % ۴

۴۶۸,۶۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)
اوربیتال وان سیلور 70 آمپر معکوس
۵۱۷,۰۰۰ % ۴

۴۹۷,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)