برند پوما

پوما 70 آمپر معمولی
۶۵۱,۰۰۰ % ۲۵

۴۹۰,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)
پوما 90 آمپر معکوس
۸۳۷,۰۰۰ % ۲۵

۶۳۰,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)