باتری مناسب برای جک جی 5

برنا 60 آمپر معکوس بلند
۳۷۸,۰۰۰ % ۸

۳۴۸,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)