باتری مناسب برای رکستون

مکس لایف 90 آمپر معمولی
۷۹۲,۰۰۰ % ۲۰

۶۳۰,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)