باتری مناسب برای کرولا

ایندیگو 45 آمپر
۳۹۶,۰۰۰ % ۲۰

۳۱۵,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)
سین 45 آمپر
۳۹۶,۰۰۰ % ۲۰

۳۱۵,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)
سوزوکی 45 آمپر
۲۹۷,۰۰۰ % ۳

۲۸۷,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)
باتری احیا شده 45 آمپر

۷۶,۵۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)